Mé předměty

Momentálně vyučuji na SŠ Educhem a.s., Meziboří odborné předměty oboru Informační technologie (18-20-M/01).

Grafika a web

Předmět cílí na pochopení principů zpracování obrazových dat pomocí počítače a jiných digitalizačních prostředků. Žáci pracují s grafickými editory. Předmět je mezipředmětově úzce spjat s počítačovými sítěmi, databázovými aplikacemi, algoritmizací a programováním. Praktické uplatnění počítačové grafiky je v oblasti webdesignu a návrhu složitějších webových aplikací.

Databázové aplikace

V předmětu se žáci nejdříve setkají s databázovým editorem. Osvojí si základní metody práce v daném pracovním prostředí. Než je přikročeno k využití dotazovacího jazyka, žáci navrhují konceptuální řešení běžných datových modelů. Později pomocí SQL dotazů vytváří specifické databázové aplikace v prostředí webových stránek s využitím skriptování na straně serveru.

DTP aplikace

V předmětu je kladen důraz na rozvoj dovedností v oblasti kancelářských a publikačních aplikací. Žáci jsou směřováni k pokročilému využívání textového a tabulkového editoru. K tomu jim pomáhají automatizační metody práce při tvorbě dokumentů a multimédií. Kromě teorie publikování pomocí online nástrojů je do předmětu zařazeno také téma tiskových a reprografických technologií.

Projektová příprava

Předmět připravuje žáky na komplexnější úlohy práce v IT. Důraz je zaměřen na rozvoj měkkých dovedností jako je například schopnost tvorby rozpočtu, plánování času a prostředků. Žáci jsou vedeni k samostatné práci na projektové dokumentaci a využívání odborné literatury. V průběhu posledního ročníku žáci zpracovávají maturitní práci.

Algoritmizace a programování

Předmět má naučit žáky sestavovat správné postupy řešení problémů, které splňují podmínky obecnosti, jednoznačnosti a rezultativnosti. Žáci se rovněž seznámí s vhodnými nástroji pro vyjadřování algoritmů. Nejdříve žáci řeší úlohy v jednoduchých ikonicky přehledných editorech a později jsou v předmětu probírány konkrétní programovací jazyky v pokročilém vývojovém prostředí.