Studijní materiály

Grafika a web

Maturitní témata 2021 (GW)

 1. Principy digitalizace obrazu
 2. Principy digitalizace videa a zvuku
 3. Principy digitalizace textu
 4. Vlastnosti grafických souborových formátů
 5. Grafické editory
 6. Grafické nástroje sady Microsoft Office
 7. Úlohy rastrové grafiky
 8. Úlohy vektorové grafiky
 9. Typografie
 10. Grafický manuál – Corporate identity
 11. Grafy, diagramy a infografika
 12. Animační techniky
 13. Internet a prostředky publikování webu
 14. E-mail
 15. HTML
 16. CSS
 17. PHP
 18. MySQL
 19. Moderní webové technologie
 20. Redakční systémy
 21. Grafický návrh webu
 22. Responzivita webu
 23. Zabezpečení webové aplikace
 24. SEO a SEM
 25. Cloudové služby

Databázové aplikace

Maturitní témata 2021 (část z PRG/DA)

 1. Základní pojmy databázových systémů
 2. Zásady návrhu databází
 3. MS Access
 4. PhpMyAdmin
 5. MySQL a PHP konektor
 6. Vlastnosti polí
 7. DDL, DCL, DML
 8. Formulář databázové aplikace
 9. Sestava databázové aplikace
 10. Relace
 11. Agregační funkce v SQL dotazech
 12. Zálohování a migrace databáze