Cloudové služby

Definice, význam

 • Cloud neboli Cloud Computing – označuje specializované IT služby dostupné z Internetu. Tedy hlavní smysl je globální dostupnost prostředků (HW, SW) a ulehčení práce s nimi (abstrakce). Složitost správy IT služeb může být zjednodušena na úroveň ovládání určitého uživatelského prostředí pomocí webového prohlížeče nebo jiné klientské aplikace. Cloud může využívat tzv. virtualizaci, především v případě IaaS viz níže.
 • Příklady cloudu:
  • Emailová schránka na Seznam.cz
  • Google Apps
  • CRM systémy – řízení vztahů se zákazníky, ERP systémy – plánování podnikových zdrojů (SAP)
  • EduPage – systém školní agendy
  • Webhosting

Vlastnosti cloudových služeb

 • Multitenancy (více nájmů) – sdílení zdrojů mezi více nájemníků (např. sdílený webhosting)
 • Personalizace a škálovatelnost služeb – každý nájemník služby může mít k dispozici např. jinou velikost prostoru, množství nástrojů
 • Pay as you go – nájemník platí pouze za to, co využívá
 • Aktuálnost SW – nájemník služby nemusí řešit aktualizace a kompatibilitu, o vše se stará poskytovatel služby
 • Neustálý přístup k Internetu

Způsoby nasazení a formy distribuce

 • Modely nasazení – jak je služba distribuována
  • Veřejný cloud – služba je nabízena pro všechny klienty v internetu (Facebook, Seznam Email, Google Disk …)
  • Soukromý cloud – pronájem služby je paušálně poskytován pro jednu organizaci v určitém omezení, např. počet připojených klientů v jeden moment (např. systém školní agendy Edupage či Bakaláři).
  • Hybridní cloud – kombinace veřejného a soukromého cloudu. Využití veřejného i soukromého cloudu probíhá v hybridním prostředí. Příkladem může to být propojení dvou platforem pomocí WebAPI (zveřejnění domácího úkolu z EduPage na Facebookové skupině).
  • Komunitní cloud – kdy infrastruktura cloudu může být sdílena více organizacemi stejného typu, oboru zájmu nebo bezpečnostní politiky. Typický příkladem je sdílení vzhledů a pluginů na Wordpres.org. Jiný příklad komunitního cloudu je služba Flickr, jejíž uživatelé vytvářejí velkou fotografickou knihovnu. Komunitně je rovněž obohacována i Wikipedia.
 • Modely distribuce – co je distribuováno
  • IaaS = Infrastruktura jako služba – jedná se o typický outsourcing infrastrukturních prvků (většinou HW) – pronájmy síťových prvků (modemy, firewally, servery), tak i koncových zařízení (tiskáren, mobilních zařízení).
  • PaaS = Platforma jako služba – distribuce je realizována např. poskytnutím určité platformy pro vývojáře – např. mapové podklady mapy.cz, které jsou využity službou http://radar.bourky.cz/ – na Internetu lze nalézt několik platforem mapových podkladů (Google Maps, Openstreet Maps …). Dalším příkladem může být Google Analytics. Poskytovatel PaaS nabízí vývojářům API, kterým lze aplikace napojit na danou platformu.
  • SaaS = Software jako služba – uživatelé si pouze kupují přístup k aplikaci. Typickou službou může být Microsoft Office 365, licence antiviru nebo kredity při sdílení obsahu (https://uloz.to/).

Setkat se je možné i s různými podskupinami uvedených modelů distribuce BaaS (zálohování jako služba), MaaS (monitoring jako služba) či CaaS (komunikace jako služba)

Obecné výhody a nevýhody

 • Výhody
  • Není potřeba znát detailní principy fungování HW či SW – jednoduchost a nižší nároky know-how
  • Není třeba uvažovat nad aktualizacemi dílčích systémů (firmware, OS …)
  • Efektivní řízení práce – globální přístup
  • Vyšší prvky zabezpečení – systém záloh s podporou
  • Možnost škálovat výkon IT prostředků – odpadají kapacitní limity
 • Nevýhody
  • Závislost na internetovém spojení
  • Závislost na poskytovateli – může měnit ceny
  • Bezpečnostní otázky – personální politika poskytovatele může vygradovat k hackerským incidentům. Absolutní nulové riziko nelze nikdy zajistit.
  • Migrační náklady – problémy kompatibility či struktury dat při přesunech, nutnost školit zaměstnance na nové technologie
  • Omezenost funkcí – závislost na business modelu poskytovatele
  • Odlišný právní řád poskytovatele a klienta – potíže při reklamacích, odvod daní, možnost podstoupení dat vládě cizího státu např. v USA (PATRIOT Act).

Hostingové služby

Materiál je dopodrobna rozpracován v tomto tématu.

Souhrn

Klíčové pojmy

sdílení prostředků, abstrakce, virtualizace, veřejný / soukromý / hybridní / komunitní cloud, model nasazení, model distribuce, IaaS, PaaS, SaaS

Studijní materiály